Εγγύηση

Όλα τα προϊόντα του εργοστασίου FERMAX καλύπτονται με εγγύηση Καλής Λειτουργίας: 3 ετών.

 

Η  εγγύηση καλύπτει, πλημμελή λειτουργία ή βλάβη που οφείλεται στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικό εξάρτημα.

Περιλαμβάνει την αντικατάσταση του προϊόντος ή επιδιόρθωση αυτού με αντικατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος με την προϋπόθεση ότι η βλάβη οφείλεται σε αποδεδειγμένα σε κατασκευαστικό πρόβλημα.

Οι καλωδιώσεις της εγκατάστασης και οποιεσδήποτε λειτουργίες του συστήματος απορρέουν από αυτές δεν φέρουν εγγύηση .

Στην διάρκεια της εγγύησης η εταιρεία μας δεν χρεώνει το κόστος επίσκεψης του τεχνικού που καθορίζεται από τον εκάστοτε τιμοκατάλογο Services που ισχύει την ανάλογη χρονική περίοδο.

Η  οποιαδήποτε αλλαγή των όρων ή και αλλοίωση οποιουδήποτε στοιχείο  επιφέρει την ακύρωση της εγγύησης και των όρων αυτής.

Μετά την αποκατάσταση της βλάβης δεν παρατείνεται ο χρόνος της εγγύησης. Μετά την παρέλευση 3 ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης εάν δεν επιθυμείτε  να χρεωθείτε το κόστος επίσκεψης του τεχνικού τμήματος, θα πρέπει να προσκομίσετε ο ίδιος το μηχάνημα στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας.

Δεν καλύπτονται από την εγγύηση οι περιπτώσεις.

Πλημμελής λειτουργία ή βλάβες που προκλήθηκαν από κακή χρήση αμέλεια και λανθασμένο χειρισμό της συσκευής.

Βλάβες που προκλήθηκαν από λόγους ανωτέρας βίας όπως θεομηνίες- πτώση κεραυνών -αυξομείωση τάσης της ΔΕΗ -επισκευές ή τροποποιήσεις από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικού από την εταιρεία μας.

Ακουστικά και καλώδια  θυροτηλεφώνων και θυροτηλεοράσεων.

Με την λήξη της εγγύησης σας μπορείτε να ενταχθείτε στην υπηρεσία Plus one -Επέκταση εγγύησης -PLUS ONE.

 

Σχετικά με την Fermax

Η Fermax  είναι μία Ισπανική εταιρεία,πρωτοπόρος στο τομέα των θυροτηλεοράσεων.θυροτηλεφώνων,access control. Ερευνά,σχεδιάζει,κατασκευάζει και παρέχει after sales service στους πιστοποιημένους  συνεργάτες της,όπως και στους τελικούς χρήστες των προϊόντων της εδώ και 70 χρόνια.Όλα τα προιόντα της είναι made in Spain.

Επικοινωνία

Pagonisystem 

Γραβιάς 24 Αθήνα(Δάφνη) 17235.

ΤΗΛ : 2109714040 - 2109761400- info@pagonisystem.gr